Ole Buus Larsen

Kunst & Antikviteter
Vesteraa 9
9000 Aalborg
Tlf. 98 11 58 07
Tlf. 98 25 46 20

tilbyder i kategorien:
Porcelæn og fajance -> Platter

Bing & Grøndahl mindeplatte 1909:
"Herlufsholm Kostskole"
Teksten stammer fra Herlufsholms gavle:
"Alting kommer aff Gud - Lifvid och døden - armod och rigdom"
(Alting kommer af Gud - Livet og døden - armod og rigdom).
"Forlad dig icke paa mennisker - men frygt Gud och giør ræt"
(Forlad dig ikke på mennesker - men frygt Gud og gør ret)
Udgivet i 450 eksemplarer.
Diameter - 20½ cm.
Design: Jens Peter Dahl-Jensen (1874-1960).


Solgt