Portal kategorier  >>  Billedkunst   >>  Akvareller
 
Avanceret søgning her.
 
Palle Kierulf 
(1917-87):
Landskab 
"Trægrupper, 
Damhusengen.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Palle 
... Akvarel af Palle Kierulf - landskan "Trægrupper Damhusengen"
Ole Buus Larsen
Glud, Jørgen 
(1913 - 2003) 
Danmark: Parti 
fra Paris. 
Akvarel på 
papir. Signeret 
Jørgen Glud, 
... Glud, Jørgen (1913 - 2003) Danmark: Parti fra Paris.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Valdemar 
Andersen (født 
1878):
Portræt af 
gammel jøde med 
skæg 1932.
Betegnet - 
Studie til ... Tegning/akvarel af Valdemar Andersen - Portræt af gammel Jøde 1932.
Ole Buus Larsen
Christiansen, 
Rasmus (1863 - 
1940) Danmark: 
En gående 
familie. 
Tusch/akvarel 
på papir. 
Signeret. ... Christiansen, Rasmus (1863 - 1940) Danmark: En gående familie.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Hans Jørgen 
Korn 
(1888-1963):
Den 
korsfæstede og 
lidende Kristus 
1932. 
Akvarel på ... Akvarel af H. J. Korn 1932 - Den lidende Kristus.
Ole Buus Larsen
Dorph, Bertha 
O. V. H. (1875 
- 1960) 
Danmark: 
Selvportræt. 
Bly/akvarel/guldbronze 
på papir. ... Dorph, Bertha O. V. H. (1875 - 1960) Danmark: Selvportræt.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Carlo Wognsen 
(1916-79):
Landskab.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Carlo 
Wognsen 
Bagpå label 
... Akvarel af Carlo Wognsen - Landskab.
Ole Buus Larsen
Fredslund - 
Andersen, Aage 
(1904 - 1976) 
Danmark: 
Madonna. Pastel 
på papir. 17 x 
10 cm. ... Fredslund - Andersen, Aage (1904 - 1976) Danmark: Madonna.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Carlo Wognsen 
(1916-79):
Landskab.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Carlo 
Wognsen 
32x40 ... Akvarel af Carlo Wognsen - Landskab.
Ole Buus Larsen
Engelsk 
kunstner (19. 
årh) Ruiner. 
Akvareller. 2. 
stk. 20 x 28 
cm. 
Indrammet.  Engelsk kunstner (19. årh) Ruiner.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Morton, James 
Hargreaves 
(1881 – 1918) 
Storbritannien. 
En alle. 
Akvarel/pastel 
på papir. ... Morton, James Hargreaves (1881 – 1918) Storbritannien: En Alle.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Henrik Bloch 
(født 1931):
Sydlandsk 
landskab 1969
Pastel på 
papir.
Sign.: 
usigneret.
Bagpå ... Pastel af Henrik Bloch - Sydlandsk Landskab 1969.
Ole Buus Larsen
Fischer, August 
(1854 - 1921) 
Danmark. Castel 
Toblino. 
Akvarel. 
Signeret.: Aug. 
F 90. 17 x 24 
... Fischer, August (1854 - 1921) Danmark: Catel Toblino.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Berg, Hans 
(1938 - 2010) 
Danmark: 
Komposition. 
Akvarel/tusch 
på papir. 
Signeret: Hans 
Berg 79. ... Berg, Hans (1938 - 2010) Danmark: Komposition.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Kielberg, Ole 
(1911 - 1985) 
Danmark: 
Opstilling med 
pinseliljer. 
Akvarel 
på papir. 
... Kielberg, Ole (1911 - 1985) Danmark: Opstilling med pinseliljer.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Leth, Harald 
(1899 - 1986) 
Danmark: 
Landskab. 
Pastel på 
papir. 22 x 28 
cm. Signeret.: 
HL ... Leth, Harald (1899 - 1986) Danmark: Landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner, 
19. årh. 
Interiør. 
Akvarel. 
Usigneret. 18 x 
25 cm. 
Indrammet.  Dansk kunstner, 19. årh. Interiør.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner 
(20. 
årh.) 
Leda med 
svanen. Pastel 
på papir. 
Signeret.: Chr. 
Krogh ... Dansk kunstner (20. årh. ) Leda med svanen.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Mikkelsen, 
Lauritz (1879 - 
1966) Danmark. 
Interiør fra 
stue. Akvarel. 
Signeret  "LM 
42". 37 x 27 
... Mikkelsen, Lauritz (1879 - 1966) Danmark. Interiør, stue.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner 
(19. 
årh.) 
Kvinde 
portræt. 
Akvarel. 
Usigneret. 28 x 
19 cm.
Indrammet ... Dansk kunstner (19. årh. ) Kvinde portræt
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Martin, Martin 
(1835 – 1908) 
Storbritannien. 
Landskab. 
Akvarel. 
Signeret. 26 x 
56 cm.
Indrammet.  Martin, Henry (1835 – 1908) Storbritannien: Landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Leisner, 
Vilhelm (1837 - 
1910) Danmark. 
Hedeparti. 
Akvarel. 
Signeret.: V. 
Leisner 1915. 
22 x 61 ... Leisner, Vilhelm (1837 - 1910) Danmark: Hede parti.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ingelise 
Sørensen (20 
årh):
Landskab med 
bro over 
vandløb 1989.
Akvarel på 
papir.
Sign.: ... Akvarel af Ingelise Sørensen 1989 - Landskab med bro over vandløb.
Ole Buus Larsen
Lindberg, Niels 
(1886 - 1974) 
Danmark: Å 
landskab med 
gård. Akvarel. 
Signeret. N. 
Lindberg 48. 
... Lindberg, Niels (1886 - 1974) Danmark: Å landskab med gård.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Schou, Karl  
(1870 - 1938). 
Danmark: 
Bjerglandskab. 
Akvarel. 
Signeret: KS 
1924. 23 x 31 
... Schou, Karl (1870 - 1938). Danmark: Bjerglandskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nilsson, Knud 
E. (20. årh) 
Danmark: 
Skibsportræt af 
skoleskibet 
København. 
Akvarel, 
gouache. ... Nilsson, Knud E. (20. årh) Danmark: Skibsportræt af skoleskibet København.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ubekendt 
kunstner (20. 
årh.) En hyrde 
på marken. Sora 
- Carnella. 
Italien. 
Signeret: CK. 
17 x 30 ... Ubekendt kunstner (20. årh. ) En hyrde på marken. Sora - Carnella. Italien.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Aae, Olga  
(1877 - 1965) 
Danmark: En 
markvej. 
Akvarel. 
Signeret: Olga 
Aae ... Aae, Olga (1877 - 1965) Danmark: En mark vej.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Baagøe, Carl 
Emil (1829 - 
1902) Danmark. 
Skibsportræt af 
den tremastede 
skonnert Inga 
af ... Baagøe, Carl Emil (1829 - 1902) Danmark. Skibsportræt af den tremastede ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Troels Trier 
(1879-1962):
Heste og folk 
kommer hjem fra 
arbejde.
Akvarel og 
tusch på ... Akvarel af Troels Trier - Heste og folk komme hjem fra arbejde.
Ole Buus Larsen
Miniature, 
kvinde i 
profil, pastel 
på papir.
Tidligt 1900 
tallet.
Utydeligt 
signeret.
Måler : ... Miniature, kvinde i profil, pastel på papir.
Tidligt 1900 tallet.
L'Art
Miniature, 
kvinde i 
profil, pastel 
på papir.
Tidligt 1900 
tallet.
Usigneret.
Måler : 8,5 x 
6 ... Miniature, kvinde i profil, pastel på papir.
Tidligt 1900 tallet.
L'Art
Andersen, 
Valdemar (1875 
- 1928) 
Danmark: Høj 
sø. 
Pastel/akvarel 
på papir. 
Signeret.: 
Vald. ... Andersen, Valdemar (1875 - 1928) Danmark: Høj sø
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Drews, Svend 
(1919 - 2003) 
Danmark: 
Blomster. 
Pastel på 
papir. 
Signeret: Sv D. 
50 x 32 ... Drews, Svend (1919 - 2003) Danmark: Blomster.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Dansk kunstner 
(19. årh.) 
Danmark: 
Arkitektur 
tegning af 
tempel. Akvarel 
på papir. 57 x 
45 cm. ... Dansk kunstner (19. årh. ) Danmark: Arkitektur tegning af tempel.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Zwick, Lis 
(1942- ) 
Danmark/Sverige.
 "Livet i sin 
blomstring". 
Akvarel. 
Signeret.: Lis 
Zwick ... Zwick, Lis (1942- ) Danmark/Sverige: Livet i sin blomstring.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Zwick, Lis 
(1942- ) 
Danmark/Sverige.
 "Livs 
nyderen". 
Akvarel. 28 x 
38 
cm. Signeret.: 
Lis Zwick ... Zwick, Lis (1942- ) Danmark/Sverige: Livs nyderne.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Zwick, Lis 
(1942- ) 
Danmark/Sverige.
 "Du og jeg". 
Akvarel. 38 x 
28 
cm. Signeret.: 
Lis Zwick ... Zwick, Lis (1942- ) Danmark/Sverige: Du og jeg
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Stoltenberg, 
Otto Valdemar 
(1906 - 1988) 
Danmark: Skibs 
portræt. 
Dansk 
minelægger.
 ... Stoltenberg, Otto Valdemar (1906 - 1988) Danmark: Skibs portræt. Dansk ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Engelsk 
kunstner (19. 
årh.): En 
engel. 25 x 9,3 
cm. ... Engelsk kunstner (19. årh. ): En engel.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Visby, Frederik 
(1839 - 1926) 
Danmark: Parti 
fra Kastellet 
med to ryttere, 
der passerer 
vagten. ... Visby, Frederik (1839 - 1926) Danmark: Parti fra Kastellet.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Tournier, 
Victor 1834 - 
1911) Frankrig: 
Den 
bodfærdige 
Maria 
Magdalene. 
Tusch på 
... Tournier, Victor 1834 - 1911) Frankrig: Den bodfærdige Maria Magdalene.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Johnny 
Oehlenschlæger 
(1930-2016):
Parti fra 
Støby Strand 
1999.
Fra serien 
Land og ... Akvarel af Johnny Oehlenschlæger - Støby Strand 1999.
Ole Buus Larsen
Zwick, Lis 
(1942- ) 
Danmark/SverigeZwick, 
Lis (1942- ) 
Danmark/Sverige.
 "Mod alle fire 
vinde". ... Zwick, Lis (1942- ) Danmark/Sverige: Mod alle fire vinde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Engelsk 
kunstner (19. 
årh.): 
Opstilling med 
blomsterbuket 
på et bord. 
Signeret: M. 
Simers ... Engelsk kunstner (19. årh. ): Opstilling med blomsterbuket på et bord.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Engelsk 
kunstner (19. 
årh.): Parti 
fra en landsby. 
Akvarel. 
Usigneret. 33 x 
47 cm. 
Indrammet.  Engelsk kunstner (19. årh. ): Parti fra en landsby.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Tornøe, 
Elisabeth (1847 
- 1933) 
Danmark: Ved en 
sø i 
Norditalien. 
Akvarel, 
pastel. 
Signeret: ... Tornøe, Elisabeth (1847 - 1933) Danmark
Pegasus – Kunst - Antik - Design
A. Weber (20 
årh):
Gammelt, 
kroget træ 
1947.
Akvarel på 
papir.
Sign.: AW
Dateret ... Akvarel af A. Weber 1947 - Gammelt træ.
Ole Buus Larsen
Kittendorff, 
Johan Adolph 
(1805 - 1902) 
Danmark: Koen 
malkes. 
Akvarel. 
Signeret. 12,5 
x 12,5 ... Kittendorff, Johan Adolph (1805 - 1902) Danmark: Koen malkes.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ubekendt 
kunstner (20 
årh):
Vinterparti 
med ræv ved 
nattetide.
Pastel på 
papir.
Sign.: ... Pastel - Vinterparti med ræv, nat.
Ole Buus Larsen
Henrik Bloch 
(født 1931):
Vue ud over 
Jerusalem 1979
Akvarel på 
papir.
Sign.: Henrik 
... Akvarel af Henrik Bloch - Parti fra Jerusalem 1979.
Ole Buus Larsen
Lombard, Edmond 
(20. årh.): 
Personer på 
markarbejde. 
Akvarel. 21,5 x 
27 cm. 
Uindrammet.  Lombard, Edmond (20. årh. ): Personer på markarbejde.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Nielsen, Helge 
(1893 - 1980) 
Danmark: 
Landskab. 
Akavarel på 
papir. 
Signeret: Helge 
Nielsen 66. ... Nielsen, Helge (1893 - 1980) Danmark: Landskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Henrik Bloch 
(født 1931):
2 stk. 
landskaber
Pastel på 
papir.
Sign.: Henrik 
Bloch.
Pastel nr. ... Pasteller af Henrik Bloch - Landskaber 1970'erne.
Ole Buus Larsen
Fredslund 
Andersen, Aage 
(1904 - 1976) 
Danmark: 
Landskab med 
planter. 
Bly/pastel på 
papir. ... Fredslund Andersen, Aage (1904 - 1976) Danmark: Landskab med planter.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Gallo, Gianno 
(1915 - ) 
Italien: Pompei 
Tempio di 
Apollo e 
Altare, e. 
Vesuvio. 
Akvarel. ... Gallo, Gianno (1915 - ) Italien: Pompei Tempio di Apollo e Altare, e. Vesuvio.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Sheppey, J. E 
(19. årh.) 
England: Ludlow 
Castle from the 
Meadows. 
Akvarel. 
Signeret: J. E. 
... Sheppey, J. E (19. årh. ) England: Ludlow Castle from the Meadows.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Henriksen, 
Harald N. K 
 (1883 - 1960) 
Danmark. 
Vinterlandskab. 
Akvarel. 
Signeret: 
Harald ... Henriksen, Harald N. K (1883 - 1960) Danmark. Vinterlandskab.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Engelsk 
kunstner (19. 
årh.): 
Klippekyst med 
fugle og 
lavthængende 
skyer. 
Skotland. 
Akvarel. ... Engelsk kunstner (19. årh. )
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Lille indrammet 
forstudie af en 
jolle med to 
mand,  akvarel 
tilskrevet 
Christian 
Blache (1838 - 
... Christian Blache akvarel
Adagio
Lille indrammet 
forstudie af en 
jolle med to 
mand,  akvarel 
og blyant 
tilskrevet 
Christian ... Christian Blache akvarel og blyant.
Adagio
Ella Pedersen 
(19/20 årh):
Opstilling med 
vinflaske, 
cigarkasse og 
krus 1916.
Akvarel på ... Akvarel af Ella Pedersen - Opstilling med vinflaske, cigarkasse og krus 1916.
Ole Buus Larsen
Henry Heerup: 
Robåd med mand 
med nissehue og 
hund 
Signeret 
Heerup 50. 
Akvarel på ... Henry Heerup:
Robåd med mand med nissehue og hund.
Akvarel.
Egebæk Antik
Ella Pedersen 
(19/20 årh):
Roser i vase - 
skitse.
Bly/Akvarel på 
papir.
Uden ramme.
Sign.: ... Akvarel af Ella Pedersen - skitse af roser.
Ole Buus Larsen
Jon Gislason 
(1955-): Mor 
med barnevogn i 
sommerlandskab. 
Akvarel på 
papir. Sign. 
Jon Gislason 
... Gislason, Jon (1955 - ) Danmark: Mor med barnevogn
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Tysk kunstner 
(19. årh): En 
kirke. Laveret 
tusch, akvarel 
og bly. 20,5 x 
28 cm. ... Tysk kunstner (19. årh): En kirke.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ella Pedersen 
(19/20 årh):
Gule 
stedmoderblomster 
- skitse.
Bly/Akvarel på 
papir.
Uden ... Akvarel af Ella Pedersen - skitse af gule stedmoderblomster.
Ole Buus Larsen
Jakobsen, 
Jørgen (1928 - 
2017) Danmark: 
Et par 
akvareller. 
Signeret: 
Jørgen Jacobsen 
1984. 11 x ... Jakobsen, Jørgen (1928 - 2017) Danmark: Et par akvareller.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Ubekendt svensk 
kunstner (20 
årh):
Kystparti 
1993.
Akvarel på 
papir.
Sign.: CA. 93.
14x20 ... Svensk akvarel - kystparti 1993.
Ole Buus Larsen
Veltman, Han 
(1928-) 
Holland: 
Fiskehandler. 
Gouache på 
papir. 15,5 x 
24 cm. 
Signeret: HV
Indrammet. Veltman, Han (1928-) Holland: Fiskehandler
Pegasus – Kunst - Antik - Design
E.J. Bilving 
(1884-1955):
Landskab - 
Strandparti 
1938.
Akvarel på 
papir.
Sign.: E.J. 
Bilving ... Akvarel af E. J. Bilving - Strandparti 1938.
Ole Buus Larsen
Hans Kongsmar 
(1894-1976):
Gadeparti fra 
Løkken 1957
Akvarel på 
papir.
Sign.: ... Akvarel af Hans Kongsmar - Gadeparti fra Løkken 1957
Ole Buus Larsen
Erik Larsen 
(1902-75):
Sydlandsk 
byparti med 
personer.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Erik 
... Akvarel af Erik Larsen - Sydlandsk byparti med personer.
Ole Buus Larsen
Linneman, J. G. 
(18. 
årh.): 
Trompe- 
l`æil. 
Italiensk 
landskab med 
ruiner, huse og 
... Linneman, J. G. (18. årh. ): Trompe- l`æil. Italiensk landskab med ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
E.J. Bilving 
(1884-1955):
Landskab - 
kystparti 1930.
Akvarel på 
papir.
Sign.: E.J. 
Bilving ... Akvarel af E. J. Bilving - kystparti 1930.
Ole Buus Larsen
Lübbers, 
Holger (1850 - 
1931) Danmark: 
Marine. Akvarel 
på papir. 
Signeret. 5,7 x 
6,1 ... Lübbers, Holger (1850 - 1931) Danmark: Marine
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Michael 
Bang-Sørensen 
(1884-1961):
Parti fra 
Taormina, 
Sicilien, 1953.
Akvarel på ... Akvarel af Michael Bang-Sørensen - Parti fra Taormina, Sicilien 1953.
Ole Buus Larsen
Kubistisk, 
1930´erne. Mand 
og heste.
Ubekendt 
kunstner.
Vandfarve og 
blyant på groft 
lærred ... Kubistisk, 1930´erne. Mand og heste.
Vandfarve og blyant på groft lærred ...
L'Art
Auguste Denis 
Raffet: f. 
Paris 1804, d. 
Genoa 1860.
Arabiske 
ryttere i kamp. 

Signeret 
Raffet ... Auguste Denis Raffet: f. Paris 1804, d. Genoa 1860.
Arabiske ryttere i ...
L'Art
Aage Haarup 
(1890-1967):
Parti fra 
Lønstrup Strand 
1960.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Å. ... Akvarel af Aage Haarup - Parti fra Lønstrup Strand 1960.
Ole Buus Larsen
Skibsakvarel 
med talrige 
skibe i bugt
Malt ca. år 
1830
Lysmål: 
33x52cm. Med 
ramme: 50x69cm Skibsakvarel med talrige skibe i bugt. Malt ca. år 1830. Lysmål: 33x52cm. ...
Aabenraa Antikvitetshandel
Henrik Bloch 
(født 1931):
Parti fra 
Skyros, 
Grækenland 1970
Akvarel på 
papir.
Sign.: Henrik 
... Akvarel af Henrik Bloch - Parti fra Skyros, Grækenland 1970.
Ole Buus Larsen
Mogens Vantore: 
Sceneri fra 
Paris. 
Signeret.
Oliekridt, bly 
og vandfarve på 
papir.
Måler : ... Mogens Vantore: Sceneri fra Paris.
L'Art
Michael 
Bang-Sørensen 
(1884-1961):
Parti fra 
Taormina, 
Sicilien, 1951.
Akvarel på ... Akvarel af Michael Bang-Sørensen - Parti fra Taormina, Sicilien 1951.
Ole Buus Larsen
Indrammet 
Akvarel med 
motiv af 
Ulstrupgård fra 
1999 af Mona 
Jørgensen. 
Signeret.
Brugsspor ... Akvarel af Mona Jørgensen.
Kinnerup Antik & Porcelæn
Michael 
Bang-Sørensen 
(1884-1961):
Parti fra 
Venedig, 1954.
Akvarel på 
Papir.
Sign.: Bang-S. 
... Akvarel af Michael Bang-Sørensen - Parti fra Venedig 1954.
Ole Buus Larsen
Store akvareller med parti fra Aabenraa fjord. Af Viggo Kragh Hansen 1945 ...
Tage Henriksen Antikviteter
Erotisk scene, 
akvarel på 
papir sat på 
plade. 
Persisk/Iransk 
skole, ubekendt 
kunstner.
Tidligt ... Erotisk scene, akvarel på papir sat på plade. Persisk/Iransk skole, ...
L'Art
Henrik Bloch 
(født 1931):
2 stk. 
sydlandske 
partier
Pastel på 
papir.
Sign.: Henrik 
... Pasteller af Henrik Bloch - Sydlandske landskaber 1960'erne.
Ole Buus Larsen
Gislason, Jon 
(1955-): 
Komposition. 
Portræt. 
Akvarel på 
papir. Sign. 
Jon Gislason - 
91. 30 x 25 ... Gislason, Jon (1955- ) Danmark
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Gislason, Jon 
(1955- ): 
Komposition. 
Akvarel/tusch 
på brunt papir. 
Sign: Jon 
Gislason 78. 26 
x ... Gislason, Jon (1955- ) Danmark
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Italiensk 
skibsportræt 
maler (19. 
årh.): 
Skibsportræt 
af 
skonnertbriggen 
... Italiensk skibsportræt maler (19. årh. ): Skibsportræt af skonnertbriggen ...
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Henrik Bloch 
(født 1931):
Sydlandsk 
landskab.
Akvarel på 
papir.
Sign.: H.B.
Bagpå brev ... Akvarel af Henrik Bloch - Sydlandsk landskab 1959.
Ole Buus Larsen
N.P. Bolt. 
Opstilling med 
blomster, 
pastel. 
Signeret N. P. 
Bolt. 
1920/30´erne.
Måler 63 cm. x 
... N. P. Bolt. Opstilling med blomster, pastel.
Signeret N. P. Bolt. ...
L'Art
Henrik Bloch 
(født 1931):
Landskab.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Henrik 
Bloch
Uden ... Akvarel af Henrik Bloch - Landskab.
Ole Buus Larsen
Jon Gislasson 
(1955-): 
Komposition: To 
personer. 
Akvarel på 
papir. Sign. 
Jon Gislason 
(1996). 30 ... Gislason, Jon (1955- ) Danmark: To personer.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Jens 
Søndergaard, 
1895-1957, 
akvarel, 
høstmotiv 
Signeret og 
dateret juli 
1937
Lysmål: ... Jens Søndergaard, 1895-1957, akvarel, høstmotiv. Signeret og dateret juli 1937
Aabenraa Antikvitetshandel
Bennike, F. 
(19./20. 
årh.) 
Danmark: Parti 
fra Rom. 
Akvarel. 
Signeret: F. 
Bennike. Rom 
... Bennike, F. (19. /20. årh. ) Danmark: Parti fra Rom.
Pegasus – Kunst - Antik - Design
Lise Blaabjerg 
(født 1939):
Komposition 
"Mosplanter" 
1987.
Akvarel på 
papir.
Sign.: Lise 
... Akvarel af Lise Blaabjerg - Mosplanter 1987.
Ole Buus Larsen
Hegndal, 
Valdemar 
Foersom (1916 - 
2002) Danmark: 
Parti fra 
Bornes Les 
Minosas. 
Akvarel 
på ... Hegndal, Valdemar Foersom (1916 - 2002) Danmark: Parti fra Bornes Les Minosas.
Pegasus – Kunst - Antik - Design

Side:  1
 1  2  3  4  5